• Gutovska & Partners

Нова редакція Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»​​

7 квітня 2016 року юрист практики Renewables&Energy Gutovska&Partners взяла участь в обговоренні нової редакції Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» у рамках Круглого столу, що був організований Комітетом Верховної Ради з питань економічної політики.

На підтримку проекту Закону виступали народні депутати України, представники міністерств, розробники та експерти. Підсумовуючи результати обговорення, можна виділити ряд переваг нового Законопроекту, а також визначити які недоліки нинішнього правового регулювання діяльності суб'єктів господарювання його прийняття дозволить вирішити.

По-перше, законопроект запроваджує гнучкість управління та диспозитивність у регулюванні відносин між учасниками, наприклад шляхом укладення корпоративного договору як безвідплатного договору між усіма або декількома учасниками товариства про особливості реалізації прав та обов'язків учасників товариства.. Також у ньому відсутня вимога про максимальну кількість учасників товариства, кворум загальних зборів встановлюється за бажанням учасників.

По-друге, внутрішні відносини у товаристві регулюються набагато детальніше: чітко визначено права та обов'язки учасників, період виплати дивідендів, обмеження щодо їх виплати, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради та членів виконавчого органу товариства.

Також автори Законопроекту пропонують визначити критерії віднесення правочинів до значних і таких, щодо вчинення яких є заінтересованість, а також особливостей вчинення таких правочинів. Зменшується період, протягом якого учасник товариства повинен повністю внести свій вклад до статутного капіталу товариства - до шести місяців з дати державної реєстрації товариства.

Немало важливо те, що виключення учасників має відбуватися у судовому порядку. Виключення у позасудовому порядку можливе у разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника – фізичної особи чи припинення учасника – юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків.

Компанія Gutovska&Partners підтримує прийняття Законопроекту, що матиме наслідком багато позитивних змін, сприятиме дерегуляції бізнесу з одного боку, та більш детальній правовій регламентації діяльності Товариств, з іншого. Проте треба врахувати, що необхідно ретельно узгодити запропонований проект з положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», іншими нормативно-правовими актами, що пов'язані зі створенням, діяльністю та припиненням товариств з обмеженою відповідальністю.


64 views

Attorney advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome.

Gutovska (Gutovska & Partners) is a name of an international practice.

Gutovska (Gutovska & Partners) is a protected brandname.

Gutovska (Gutovska & Partners) operates in jurisdictions of Europe, the Middle East and Africa. 

Nothing on this page shall be construed as constituting an offer.