• Gutovska & Partners

Як здійснювати значні правочини в АТ: для дрібних і великих акціонерівСтатистичний аналіз клієнтів компанії Gutovska&Partners - акціонерних товариств ("ПрАТ / АТ"), яким ми надаємо консультації, внутрішні та приватні, а саме великих і дрібних акціонерів, показує конкретні проблеми у процесі прийняття рішень стосовно значних правочинів. Що таке значний правочин?

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства", значним є правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Необхідно звернути увагу, що згадана вартість предмета правочину є ринковою вартістю, отже сторонам правочину заборонено визначати вартість самостійно чи використовувати балансову вартість, а це унеможливлює встановлення нижчої вартості майна або послуг, ніж їх реальна ринкова вартість. Крім того, забороняється розділяти об'єкт правочину на частини з метою ухилення від порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

Таким чином, якщо конкретний правочин акціонерного товариства здійснюється на суму від 10% від вартості активів, то він повинен бути визначений як значний і вимагати спеціальної процедури схвалення. По-перше, він повинен бути схвалений наглядовою радою компанії. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів. По-друге, рішення про вчинення правочину, предметом якого є майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів АТ, вимагає більш складної процедури схвалення відповідно до Закону.

Іноді трапляються ситуації, коли на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності.

Що робити у цій ситуації?

Закон передбачає можливість прийняття рішення загальними зборами про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

У будь-якому випадку, як дрібні, так і великі акціонери повинні мати доступ і можливість для захисту своїх законних інтересів, пов'язаних із часткою доходу і контролем значних правочинів. Команда консультантів Gutovska&Partners надасть найповнішу інформацію щодо захисту прав акціонерів та юридичного управління значними правочинами.


115 views

Attorney advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome.

Gutovska (Gutovska & Partners) is a name of an international practice.

Gutovska (Gutovska & Partners) is a protected brandname.

Gutovska (Gutovska & Partners) operates in jurisdictions of Europe, the Middle East and Africa. 

Nothing on this page shall be construed as constituting an offer.